Sản phẩm đặc trưng

Bí hồ lô

Bí hồ lô

Đóng gói 1kg ..

15.000VNĐ

Mướp đắng

Mướp đắng

Đóng gói 1kg ..

15.000VNĐ

Bầu

Bầu

Đóng gói 1kg ..

15.000VNĐ

Đậu bắp

Đậu bắp

Đóng gói 1kg ..

20.000VNĐ

Dưa chuột

Dưa chuột

Đóng gói 1kg ..

18.000VNĐ

Cải mỡ

Cải mỡ

Đóng gói 1kg ..

10.000VNĐ

Bầu sao

Bầu sao

Đóng túi 1kg ..

20.000VNĐ

Vịt trời

Vịt trời

Đóng gói hút chân không ..

150.000VNĐ

Thịt lợn

Thịt lợn

Đóng gói hút chân không ..

60.000VNĐ

Lợn rừng

Lợn rừng

Đóng gói hút chân không ..

250.000VNĐ

Mướp nhật (lặc lè)

Mướp nhật (lặc lè)

Đóng gói 1kg ..

20.000VNĐ

Trứng gà ta

Trứng gà ta

Trứng gà quê..

5.000VNĐ

Su hào

Su hào

Tính theo củ..

8.000VNĐ

Đậu cove

Đậu cove

..

25.000VNĐ

Cải đuôi phụng

Cải đuôi phụng

Đóng gói 1kg..

25.000VNĐ

Ngót nhật

Ngót nhật

Đóng gói 1kg..

25.000VNĐ

Bắp cải

Bắp cải

Tính theo 1kg..

15.000VNĐ

Cà chua

Cà chua

Đóng túi 1kg..

20.000VNĐ

Cà tím

Cà tím

Đóng gói 1kg..

15.000VNĐ